پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > درباره علم سنجی  
درباره علم سنجی
 

علم‌سنجی گستره ای از دانش است که به بررسی ويژگیهای اطلاعات علمي پرداخته و بر مبنای داده های معتبر بین المللی توليدات علمي كشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزيابي و مقايسه قرار مي‌دهد. در علم سنجي از روش‌هاي آماري براي تعيين معيارهای رشد و توسعه علوم و تأثيرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده مي‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد. مطالعات انجام شده بیانگر رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی ایران طی سالیان اخیر و بالاخص در حوزه علوم پزشکی می باشد.

علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی است که با استفاده از آمار و فنون به ارزیابی علم و فن آوری می پردازد و عبارتست از:

 1. شاخص های ارزيابي جايگاه تحقیقات  دانشگاه‌.

2. شاخص هاي ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌  دانشگاه‌.

3. شاخص هاي  ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

4. شاخص هاي  ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

5. شاخص هاي  شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

6. شاخص هاي  شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف

اداره علم‌سنجی دانشگاه زیر نظر مدیریت اطلاع رسانی، علم سنجی پزشکی و منابع علمی بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه و طراحی مداخلات لازم در راستای سیاست ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences