پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > کارگاه ها و همایش ها 
کارگاه ها و همایش ها
 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

1

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  (Web of Science)

15/7/97

آقای اعظمی

دانشجو تمام مقاطع

wos

2

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   ( Elsevier) 

1/8/97

آقای اعظمی

دانشجو تمام مقاطع

Elsevier

3

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   (Scopus)

1/8/97

آقای اعظمی

دانشجو تمام مقاطع

Scopus

4

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   (ProQuest)

30/8/97

آقای اعظمی

دانشجو تمام مقاطع

ProQuest

5

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   (سامانه نوپا)

7/9/97

خانم دکتر تیموری و خانم گلچین

دانشجویان دکترا و اعضای هیات علمی

نوپا

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences