پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار > درج شیوه وابستگی به سازمان
 


درج شیوه وابستگی به سازمان

درج شیوه وابستگی به سازمان

-درج شیوه وابستگی به سازمان      در مقالات انگلیسی: 

   University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran, Iran

-درج شیوه وابستگی به سازمان      در مقالات فارسی:

   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

1397/10/15  -  ١٠:٣٩ / شماره خبر : ١٣٤٧١ / تعداد نمایش : 83


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences